Hanne Joustra
Bedrijfskundig advies en Kenner van Noordelijke mythologie.ONS VERHAAL


Bewustzijn

Mythen komen uit een tijd die zover terug ligt, dat wij vaak niet eens beseffen dat de mensen uit die tijd de wereld heel anders ervaarde als wij nu. Vele eeuwen lang was de mens zich bewust van zijn omgeving en alle veranderingen daarin. Hij verwonderde zich over dat bewustzijn en via mythen vertelde hij hoe hij dat ervaarde.


In ontwikkeling

Als andere oude mythen vertellen over de overgang van platteland naar stadsleven of de bouw van torens die tot in de hemel moesten reiken, beseffen wij vaak niet dat onze steden en kerktorens pas tot ontwikkeling kwamen na de komst van het christendom. Zelfs de verhalenreeks waarin Tijl Uylenspiegel of de vos Reynaerde geroemd wordt om de streken waarmee hij anderen voor de gek houdt kenden we nog niet. Onze verhaalcultuur moest in de vroege middeleeuwen nog grotendeels ontwikkeld worden.


Herkenning en adoptie

Natuurlijk kenden we ook voor de komst van de Romeinen verhalen. Zij werden verteld en gedeeld maar welke verhalen, hoe en bij welke gelegenheid. Mogelijk had iedere stam daar zijn eigen gebruiken voor. Toen de Romeinen kwamen zaten wij nog midden in een stammencultuur. De verhalen die zij meebrachten gaven grote herkenning aan situaties waar wij door hun komst kennis mee maakten. Maar het zijn niet de verhalen van onze ontwikkeling, het zijn verhalen die wij adopteerden. Naar onze oorspronkelijke wortels ging ik op zoek.


Hanne Joustra, Almere, tel: 06-28710934, E-mail