Hanne Joustra
Bedrijfskundig advies en Kenner van Noordelijke mythologie.ONZE WORTELS


Oude verhalen

In Nederland vertelt men maar weinig echt oude verhalen. Niemand kon mij uitleggen wat de groene kerstboom met kerst te maken had of hoe de dagen van de week aan hun namen komen. Hoeveel sprookjes, mythen en andere oude verhalen ik ook las, ik vond er geen verklaring voor. Feesten, tradities en gebruiken uit andere culturen begrijp ik doordat de verhalen erachter levend gehouden zijn. Voor onze eigen cultuur lijkt het alsof wij Nederlanders onze wortels vergeten zijn.


Koning Arthur

De verhalen van koning Arthur, die spreken tot de verbeelding. Ze stammen uit de tijd dat het christendom vaste grond op Noordelijke bodem kreeg en als nieuw geloof geaccepteerd werd. Met de verhalen over de jonge Arthur zoekt het oude druïdengeloof een manier om oude wijsheid met het christendom te verbinden. Sagen en legenden waren de enige manier om nog iets van de oude waarden en wijsheid door te geven. Deze verhalen zijn deels in Vlaanderen ontstaan en inspireren nog steeds.


Noordelijke mythen

Voor de Noordelijke mythen lijkt het te laat. Zij werden voor het eerst - bewerkt en incompleet - in IJsland opgetekend net voor ze naar de vergetelheid werden verbannen. Toen ik ze voor het eerst las, vermoedde ik direct de herkomst van de kerstboom. Ik was ervan overtuigd dat als deze verhalen aan de dagen van de week werden gekoppeld zij het inzicht in de waarden, wijsheid en tradities van mijn oorsprong zouden prijsgeven. De wortels die onder andere Nederlandse tradities een plek in onze huidige multiculturele samenleving geven, moest ik echter nog wel uitgraven.


Hanne Joustra, Almere, tel: 06-28710934, E-mail