Hanne Joustra
Bedrijfskundig advies en Kenner van Noordelijke mythologie.DE EDDA VERTELT

Website onder bewerking

De Noordelijke mythen brengen ons terug naar onze oorsprong. Ze vertellen van de schepping en welke taak elk van de Asen hierin vervulde. De hele geschiedenis wordt verteld tot en met het noodlottige einde van het Asenrijk. Per Ase komen de volgende zaken aan de orde


Hanne Joustra, Almere, tel: 06-28710934, E-mail